2023

Over Limburgs Sprookjesboek

Het Limburgs Sprookjesboek ‘De schat van Limburg’ is een samengesteld sprookjesboek met 32 verhalen, voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. 
De 32 verhalen zijn onder te verdelen in 1 overkoepelend verhaal (proloog / epiloog) en 31 regio verhalen, voor elke Limburgse gemeente 1. De regionale verhalen kunnen gebruikt worden in de algehele opzet van het boek, maar ze kunnen ook los worden voorgelezen of toegepast worden in lesmateriaal.

De verhalen zijn geschreven in het Standaardnederlands waarna ze vertaald zijn door vrijwilligers van lokale Veldeke kringen naar het regionale dialect van het betreffende verhaal. Speelt het verhaal zich bijvoorbeeld af in Venlo, dan zal het verhaal tevens in het Venloos dialect weergegeven zijn. Speelt het verhaal zich af in Maastricht, dan zal dat betreffende verhaal verhaal vertaald worden in het Mestreechs, enzovoorts.

De verhalen zijn door auteur Linda Gielen geselecteerd op reeds bestaande provinciale (regionale) volksverhalen, sagen, fabels, mythes en legendes, in combinatie met een aanraking van regionale monumenten, historische feiten en archeologische vondsten. De bestaande volksverhalen zijn op een moderne en toegankelijke manier herschreven om de fantasie en interesse van het moderne kind te prikkelen. Het is niet de bedoeling van de auteur om een canon of een feitelijk geschiedkundig werk te presenteren, het is de bedoeling om het kind op een speelse wijze in aanraking te laten komen met de Limburgse cultuur, geschiedenis en gebruiken. Het boek is een mooi middel om met het kind in gesprek te gaan als ouder of grootouder. Tevens is het boek voorzien van legio aan lesmateriaal, in te zetten binnen het primair onderwijs. Interesse in het lesmateriaal? E-mail  info@limburgssprookjesboek.nl

Doel en belang
Het is de bedoeling om het ‘moderne kind’ door middel van de verhalen te prikkelen om (meer) verbinding te gaan maken met de omgeving waarin het opgroeit, de verhalen in combinatie met het gebruik van het (regionale) dialect zorgen voor verankering van de Limburgse identiteit en burgerschap.

De huidige manier van overdracht van onze regionale volksverhalen, sagen, mythen en legenden is weinig prikkelend voor een jonge doelgroep, waardoor we het risico lopen dat onze culturele kennis, wijsheid en volksverhalen verloren zullen gaan.  

Zowel onze kinderen als ook volwassenen zijn gek op de (animatie)films van onder andere Walt Disney, Dreamworks of Pixar. Onze kinderen en kleinkinderen groeien er van kleins af aan mee op. Het merendeel van deze (teken)films en verhalen zijn echter niet bedacht of geschreven door Disney zelf maar ze vinden hun oorsprong in wereldwijde (oeroude) volksverhalen. Ze zijn herschreven op een wijze, als sprookjes, waarop ze toegankelijk zijn geworden voor alle leeftijden. 
Onze kinderen kennen, bewust of onbewust, volksverhalen van over de hele wereld!
Maar als we dan vragen naar hun kennis en wijsheid uit eigen regio, dan blijkt dit te vaak nog onbekend te zijn.

Met het Limburgs Sprookjesboek vullen wij dit gat op.
De verhalen zijn (levensloopbestendig) toegankelijk gemaakt voor een jonge(re) doelgroep waardoor we onze provinciale kennis, wijsheid, cultuur, verhalen en verscheidenheid aan dialecten weten te behouden en weten door te geven.
Daarnaast weet het team van het Limburgs Sprookjesboek een ding zeker… ook als volwassene die al het leven lang in Limburg woont ga jij zonder twijfel iets nieuws leren uit ons sprookjesboek!

Waarom meertalig?

Het (correct) spreken, schrijven of lezen van dialect is helemaal niet meer vanzelfsprekend. Door de Standaardnederlandse teksten te tonen naast de regionale dialecten zullen kinderen al op jonge leeftijd leren hoe het dialect grammaticaal in elkaar zit. Tevens laten we hierdoor de (regionale) eigenheid zien per gemeente én de beïnvloeding van buitenaf op ons Limburgs dialect. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van onze buurlanden België en Duitsland maar ook aan invloeden van oude bezetters zoals de Romeinen, de Spanjaarden, de Oostenrijkers en bijvoorbeeld de Fransen. Elke regio is op een eigen wijze beïnvloed, iets dat we terug zullen zien in cultuur en gebruiken maar zeker ook in ons (regionaal) dialect. 

Meertalig opvoeden heeft een positief effect op de hersenen. Zo kunnen kinderen die naast Standaardnederlands ook een dialect aangeleerd krijgen beter abstract denken en zich beter concentreren. Ook kunnen ze beter technisch lezen. Ze ontwikkelen een goed meta-linguïstisch bewustzijn waardoor het taalgevoel beter is en ze zich andere talen gemakkelijker kunnen aanleren. Ook zorgt het voor sociaal-emotionele voordelen, waardoor het kind zich beter kan identificeren met de oorsprong van de taal (lees: het dialect), ons eigen Limburg. 

Ga met ons mee op avontuur.
Laten we samen op zoek gaan naar ‘De schat van Limburg!’

Sponsoren, partners en verkooppunten

Wij danken de sponsoren, partners en verkooppunten van het Limburgs Sprookjesboek.

Sponsoren
Het Prins Bernhard cultuur fonds
Provincie Limburg
Raod veur ‘t Limburgs
Veldeke Limburg

Partners
Bullseye Publishing www.bullseyepublishing.nl
Goud Verteltheater www.goud-verteltheater.nl
Tekstbureau PuntKomma www.teksttotindepuntjes.nl

Verkooppunten
VVV Kessel


Wil je dit prachtige project ook ondersteunen?
Mail naar:   info@limburgssprookjesboek.nl  

Voor privé steunen kun je ook klikken op:
https://limburgssprookjesboek.nl/index.php/product/prive/
Voor zakelijk steunen kun je ook klikken op: https://limburgssprookjesboek.nl/index.php/product/zakelijk/